Meisjes

Waarom een meisjesschool?
De kwaliteit van het onderwijs in India is in veel deelstaten zoals Odisha, schrikbarend slecht. Veel kinderen mogen niet naar school, omdat schoolbezoek bij de arme bevolking kosten met zich mee brengt. Kinderen en vooral de meisjes moeten voor de kost zorgen.

Kinderarbeid

Feitelijk moeten meer dan 100 miljoen kinderen in India werken. Nergens ter wereld is dat meer dan hier, en dat dikwijls onder voorwaarden die door verschillende internationale verdragen eigenlijk verboden zijn. Dit treft in het bijzonder de kinderen in Odisha. Ver van de grote steden gelegen, hoort Odisha tot de armste gebieden van India.

Armoede veroorzaakt kinderarbeid en kinderarbeid veroorzaakt armoede

Er leven vandaag de dag ongeveer 48% analfabeten en in sommige gebieden is het zelfs 90%! Een kind dat arbeid verricht krijgt geen opleiding en een volwassene zonder opleiding krijgt geen goed werk. Door het realiseren van kwalitatief goed onderwijs wil de stichting de bevolking helpen deze vicieuze cirkel te doorbreken.

In het bijzonder meisjes zijn kansloos in India
Het schoolbezoek van meisjes is ver onder het gemiddelde en wordt verklaard door de ontbrekende interesse van families om in de opleiding van hun dochter te investeren. Meisjes zijn ook nu nog ‘geen zegen’ maar een ‘last’ in India.

Waarom vrouwen zo belangrijk zijn …
ORISSA ZAL LEVEN! richt zich op de bouw en ontwikkeling van een meisjesschool. In Oost-India, het gebied waar de streek Odisha ligt, zijn gemengde scholen van enig niveau ondenkbaar. De vrouwen van Odisha zijn niet alleen harde werkers en beschermers van de Indiase cultuur, zij zijn ook de eerste onderwijzers van hun kinderen. Een moeder die kan lezen en schrijven en over algemene kennis beschikt, betekent veel voor de ontwikkeling van haar kinderen, en dus ook voor een essentiële verandering van de directe sociale omgeving, in kleiner en groter verband. Onderzoek (www.girleffect.org)  heeft uitgewezen dat de economische impact van meisjes en vrouwen op een gemeenschap ver reikend is: van hun inkomen wordt 90% in de familie geïnvesteerd, dit in tegenstelling tot de investering van het inkomen van mannen in het gezin die niet boven de 30-40% uitkomt. Bij (langer durend) onderwijs aan meisjes zullen tienerzwangerschappen afnemen, met minder medische complicaties als gevolg; ook zullen er minder ongewenste kinderen geboren worden.