Doneer

Incidentele gift
Iedere donatie wordt graag ontvangen en komt voor 100% ten goede aan de meisjesschoolOns rekeningnummer: NL26 TRIO 019 83 97 259,  t.n.v: Stg ORISSA ZAL LEVEN, te Houten o.v.v. ‘Donatie’

Periodieke gift

U kunt uw donaties aan ORISSA ZAL LEVEN! 100% fiscaal aftrekbaar maken door ze vast te leggen in een overeenkomst ‘periodieke gift’. De Belastingdienst betaalt dan, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, mee aan uw donatie tot een maximum van de helft. Goed voor u en goed voor de meisjes. Hoe werkt het?

  • Download hier de overeenkomst ‘periodieke gift’ en print deze uit. U kunt deze ook per post bestellen door een brief te sturen aan Penningmeester ORISSA ZAL LEVEN!, Spelt-oord 18, 3991 XH HOUTEN
  • Vul het formulier in, maak de gewenste rondjes zwart, onderteken het aan beide zijden en stuur het op op aan de penningmeester.
  • U ontvangt een door ons ondertekend exemplaar retour, voorzien van transactienummer. Bewaar de overeenkomst bij uw administratie en voer de jaardonatie op bij uw belastingaangifte.
  • Het jaarlijkse, vaste bedrag en de minimum looptijd van 5 jaar zijn verplicht door de Belastingdienst.
  • Daalt uw inkomen door omstandigheden buiten uw schuld, dan vervalt de overeenkomst. De overeenkomst vervalt eveneens als ORISSA ZAL LEVEN! de ANBI-status verliest of bij overlijden van de donateur.
  • Algemene informatie over doneren met belastingvoordeel vindt u bij de belastingdienst. Het RSIN/fiscaal nummer van ORISSA ZAL LEVEN! voor uw belastingaangifte is: 823265031.
  • Heeft u vragen over de ‘periodieke gift’, mail uw vraag naar: franksturkenboom@kpnmail.nl