Odisha

De 32 miljoen inwoners in de streek Odisha leven in grote armoede door  droogte, overstromingen, misoogsten, hongersnood, en ziektes. Waar geen infrastructuur is, is geen bestedingsvermogen, en waar geen landbouw kan zijn,  zijn geen mogelijkheden. 87 procent van de bevolking woont op het platteland, waarvan 80 procent onder de Indiase armoedegrens leeft. Ziekenhuizen zijn vaak honderden kilometers ver weg. PatiĆ«nten moeten er meestal te voet naar toe, als zij al in staat zijn de behandeling te betalen. Goed drinkwater is een schaars goed. Vooral onder de mannen van Odisha komt zelfmoord niet zelden voor.

In het kleine aantal scholen dat er is zijn de onderwijzers vrijwilligers, met een niveau dat beperkt is tot de lokale kennis. Het zijn ook vaak kinderen die kinderen onderwijzen. De klassen van deze scholen zijn overvol. Het kan nog erger: veel kinderen hebben zelfs nog nooit een school van binnen gezien, omdat zij moeten werken. Het percentage analfabetisme en kinderarbeid is in Odisha extreem hoog. 

Bhagaban Dev, zelf opgegroeid in de streek Odisha heeft wel kunnen studeren. Hij bleef betrokken bij zijn streek en werd uiteindelijk de gepassioneerde oprichter van een jongensschool in het hart van Odisha.

Met behulp van de Duitse drs. Wolfgang Bischoff en andere sponsors verzamelde Bhagaban Dev (foto rechts) geld om jongens uit de armste buurten te kleden, van onderdak en eten te voorzien en onderwijs te bieden, waardoor zij zicht krijgen op een toekomst met kansen.

Het project werpt al vele jaren zijn vruchten af. Niet alleen voor de scholieren, die verder kunnen leren en in hun streek meewerken aan de vooruitgang, maar ook voor de bevolking van Odisha: er zijn inmiddels voedselbanken en EHBO-posten waar iedereen gebruik van kan maken.
Dit alles is in ontwikkeling voor de jongens en hun omgeving.

Nu de meisjes nog! En daarvoor zetten wij ons in.