ANBI

 1. Naam : STICHTING ORISSA ZAL LEVEN
 2. RSIN nummer : 8232.65.031
 3. Post- en/of bezoekadres : L. Dekker, Spelt-oord 18, 3991 XH HOUTEN
 4. Doelstelling : De stichting ORISSA ZAL LEVEN! heeft als doel het bijdragen (in financiële zin) aan de  bouw en exploitatie van een meisjesschool in de deelstaat Odisha in India.
 5. De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn :
  De stichting ORISSA ZAL LEVEN! heeft als missie het bevorderen van de ontwikkeling van de bevolking in Odisha (voormalig Orissa) te India naar een zelfstandig, onafhankelijk bestaan. Opleiding van jongeren, in ons geval meisjes, is de weg om dit te realiseren. Het gaat onze stichting om het in standhouden en verder ontwikkelen van de meisjesschool en het bijbehorende internaat.
  Strategische doelstelling
  Vanuit de missie en visie is de strategische doelstelling : het bijdragen (in financiële zin) aan de bouw en exploitatie van een meisjesschool in de deelstaat Odisha in India.
  Activiteiten
  De stichting tracht haar doelen te verwezenlijken door gelden te verwerven met gebruikmaking van de middelen die daartoe bevorderlijk zijn zoals:
  – het aanspreken van fondsen, bedrijven, instituten en individuen tbv donaties
  – hetgeen de stichting dmv erfstelling, legaat, schenking of andere wijze verkrijgt
  Specifieke acties van de stichting zijn daarbij:
  – de verspreiding van de geluksolifant onder donateurs en potentiële donateurs.
  Het geluk van de olifanten gaat twee kanten op: naar de meisjes van Odisha en
  naar de ontvanger.
  – het benaderen van organisaties zoals instellingen, bedrijven en scholen
  De activiteiten worden uitgevoerd door de leden van het bestuur en vrijwilligers.
  Het actuele beleidsplan kunt u hier downloaden.
 6. Het bestuur bestaat uit de volgende drie personen : mevrouw Lydia Dekker-Groot, mevrouw  Yvonne Dekker-Scheefhals en de heer Frank Sturkenboom.
 7. Het beloningsbeleid is als volgt: De Stichting ORISSA ZAL LEVEN heeft geen betaalde medewerkers in dienst. Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers. Alle vrijwilligers ontvangen geen beloning en/of kostenvergoeding voor hun werkzaamheden.
 8. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten in  kunt hier downloaden.
 9. De balans en staat van baten en lasten kunt u hier downloaden.