meisjesaandestudielogo
Home     l     De Stichting     l     Odisha    l     Help mee/doneer    l    Nieuwsbrief     l     Contact
Leven in Odisha
Jongensschool
Film

v
vijfmeisjes
 
Het leven in Odisha

De 32 miljoen inwoners in de streek Odisha leven in grote armoede door  droogtes, overstromingen, misoogsten, hongersnood, en ziektes. Waar geen infrastructuur is, is geen bestedingsvermogen, en waar geen landbouw kan zijn,  zijn geen mogelijkheden. 87 procent van de bevolking woont op het platteland, waarvan 80 procent onder de Indiase armoedegrens leeft.

Ziekenhuizen zijn vaak honderden kilometers ver weg. PatiŽnten moeten er meestal te voet naar toe, als zij al in staat zijn de behandeling te betalen.

Goed drinkwater is een schaars goed.

Vooral onder de mannen van Odisha komt zelfmoord niet zelden voor.

In het kleine aantal scholen dat er is zijn de onderwijzers vrijwilligers, met een niveau dat beperkt is tot de lokale kennis. Het zijn ook vaak kinderen die kinderen onderwijzen. De klassen van deze scholen zijn overvol.
De meeste kinderen hebben zelfs nog nooit een school van binnen gezien omdat zij moeten werken. Het percentage analfabetisme en kinderarbeid is in Odisha extreem hoog. 

Bhagaban Dev, opgegroeid in de streek Odisha, kon door ondersteuning van zijn familie wel studeren. Hij bleef betrokken bij zijn streek en werd later de gepassioneerde oprichter van een jongensschool in het hart van Odisha.