meisjesaandestudielogo
Home     l     De Stichting     l     Odisha    l     Help mee/doneer     l    Nieuwsbrief     l     Contact
De stichting
Meisjes in Odisha
Meisjesschool
Ontstaansgeschiedenis
Initiatiefnemers

 
Ontstaansgeschiedenis van de stichting

Odisha (voorheen Orissa) is een deelstaat in het Oosten van India. De 32 miljoen mensen in Odisha leven onder de door de Indiase regering vastgestelde armoedegrens, mede als gevolg van de vele natuurrampen als overstromingen en periodes met extreme droogte. Slecht of ontbrekend onderwijs, zeer geringe medische voorzieningen en een slechte infrastructuur kenmerken Odisha. De slechte omstandigheden kosten veel mensenlevens en uitzichtloosheid is de oorzaak van veel zelfdodingen.

Wolfgang Bischoff (foto links onder) de oprichter van de Duitse stichting, kent India door en door. Samen met het Himalaya Institute Hospital Trust heeft hij ondermeer een ziekenhuis gebouwd. Van de  Indiase Bhagaban Dev (foto links boven) hoorde hij over de situatie in Odisha en over de ontwikkelingsactiviteiten waar Bhagaban zich al jaren sterk voor maakte. Hij zag er de armoede, maar ook de hoopvolle ontwikkeling die inmiddels in gang gezet was, door oprichting van de jongensschool. Dat was voor Wolfgang Bischoff de aanleiding voor het oprichten van het project “ORISSA SOLL LEBEN!“. Hij heeft zijn stichting geïntegreerd in de Güldenholm Stiftung, om zodoende gebruik te maken van jarenlange ervaring van deze stichting.

De Güldenholm Stiftung heeft zich samen met ORISSA SOLL LEBEN ten doel gesteld, de inwoners van Odisha te helpen om zelfstandig een nieuw leven op te bouwen. De opleiding van jongeren is een eerste fundamentele stap om een duurzaam landontwikkelingsproject te verwezenlijken.

Acharya Bhagaban Dev, drs. in Science, is geboren en opgegroeid in Orissa, medeoprichter en hoofd van de jongensschool en initiatiefnemer en oprichter van de toekomstige meisjesschool. In India is hij de voorzitter van de Nava Prabhat Public Charitable Trust, waar het project ORISSA A NEW DAWN deel van uitmaakt. www.orissa-a-new-dawn.org


Wolfgang Bischoff, drs. psycholoog, is de oprichter van ORISSA SOLL LEBEN, ORISSA A NEW DAWN, een activiteit van de Güldenholm Foundation, waar hij voorzitter van is. Hij is ook  directeur en opleider bij de Human Culture Academy. Daarnaast is hij grondlegger en spiritueel leider van de Himalya instituten in Duitsland. www.orissa-soll-leben.de