meisjesaandestudielogo
Home     l     De Stichting     l     Odisha    l     Help mee/doneer     l    Nieuwsbrief     l     Contact
Leven in Odisha
Jongensschool
Film


diploma
l
Jongensschool

Met behulp van drs. Wolfgang Bischoff en andere sponsors verzamelde Bhagaban Dev geld om jongens uit de armste buurten te kleden, van onderdak en eten te voorzien en onderwijs te bieden, waardoor zij zicht krijgen op een toekomst met kansen.

Het project werpt al vele vruchten af, niet alleen voor de scholieren zelf die verder kunnen leren en in hun streek meewerken aan de vooruitgang, maar ook direct voor de bevolking van Orissa door middel van voedselbanken en EHBO-posten.

Bhagaban Dev (foto links) werkt door middel van onderwijs aan de verbetering van de situatie in heel Odisha. Door actie in de afgelopen jaren is het inmiddels mogelijk geworden een school voor jongens op te richten in Odisha. Naast ondermeer wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en vier talen waaronder Engels, leren de kinderen om op ecologische en duurzame wijze landbouw te bedrijven.

De jongens worden in contact gebracht met zowel westerse als oosterse kennis, ontwikkelen gevoel voor ethiek en verantwoordelijkheid, en leren wat voor henzelf en voor de mensen om hen heen belangrijk is. Respectvolle omgang met de natuur, met anderen en met zichzelf is een vanzelfsprekendheid geworden.

Na afloop van de schoolperiode wordt de jongens de mogelijkheid geboden een studie in India of in het buitenland te volgen.

Zo zullen zij uiteindelijk met hun kennis, kracht en moed een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de streek Odisha als geheel.
Dit wordt voor de jongens ondernomen. Nu de meisjes nog!