meisjesaandestudielogo
Home     l     De Stichting     l     Odisha    l     Help mee/doneer     l     Nieuwsbrief     l     Contact
Meehelpen
Donaties


h
studiemeisje

Incidentele gift
Iedere donatie wordt graag ontvangen en komt voor 100% ten goede aan de meisjesschool. Het rekeningnummer van de stichting is : NL26 TRIO 019 83 97 259
t.n.v: ORISSA ZAL LEVEN!, te Houten onder vermelding van 'Donatie'

Periodieke gift

U kunt uw donaties aan Orissa Zal Leven! 100% fiscaal aftrekbaar maken door ze vast te leggen in een overeenkomst periodieke gift. De Belastingdienst betaalt dan mee aan uw donatie en dit levert al gauw enkele tientjes per jaar op. Afhankelijk van uw inkomen betaalt de Belastingdienst maximaal de helft terug. Niet alleen goed voor u, maar ook goed voor de meisjes in Orissa!.

Hoe werkt het?
  • Download hier de overeenkomst periodieke gift en print deze uit. U kunt deze ook per post bestellen door een brief te sturen aan Penningmeester Orissa Zal Leven, Rapen-oord 10, 3991XK HOUTEN
  • Vul het formulier in, maak de gewenste rondjes zwart en onderteken het formulier aan beide zijden.
  • Stuur het formulier in een gesloten envelop op aan Penningmeester Orissa Zal Leven, Rapen-oord 10, 3991XK HOUTEN.
  • U ontvangt binnen enkele dagen een door ons ondertekend exemplaar en voorzien van transactienummer retour.
  • Bewaar de overeenkomst bij uw administratie en voer de jaardonatie op bij uw belastingaangifte.
  • Het jaarlijkse, vaste bedrag en de minimumlooptijd van 5 jaar zijn verplicht door de Belastingdienst.
  • Daalt uw inkomen door omstandigheden buiten uw schuld, dan vervalt de overeenkomst. De overeenkomst vervalt eveneens automatisch als Orissa Zal Leven de ANBI-status verliest of bij overlijden van de donateur.
Algemene informatie over doneren met belastingvoordeel vindt u bij de belastingdienst. Het RSIN/fiscaal nummer van Orissa Zal Leven voor uw belastingaangifte is: 823265031
Heeft u vragen over doneren met belastingvoordeel neem contact op met Frank Sturkenboom, penningmeester van het bestuur van Orissa Zal Leven!, via 0625051727 of stuur een mail met uw vraag naar: franksturkenboom@kpnmail.nl